Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2404 z /home/piwwawa/domains/piwwawa.com.pl/public_html/includes/menu.inc).

Ubój na użytek własny

Informacja: 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1370 z późn.zm.) ustawodawca nałożył na osoby planujące przeprowadzenie uboju gospodarczego trzody chlewnej, których gospodarstwa znajdują się na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i na obszarze ochronnym (strefa żółta) afrykańskiego pomoru świń (ASF) obowiązek przeprowadzenia pełnego badania przedubojowego i poubojowego świń pod warunkiem, że zwierzęta te były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem. Ponadto przy podejrzeniu wystąpienia ASF konieczne jest pobranie próbki w tym kierunku. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie pragnie również przypomnieć, że przy uboju na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt                      i w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Posiadacz zwierząt jest zobowiązany do poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju co najmniej na 24 godziny przed jego dokonaniem.  

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, osoby dokonujące uboju gospodarczego muszą posiadać zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii o ukończonym szkoleniu teoretycznym oraz o odbytej trzymiesięcznej praktyce na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3- letni staż pracy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie prosi o rozpowszechnienie tej informacji wśród rolników, wraz z zastrzeżeniem, że z powodu braków w ilości urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu Wołomin może zaistnieć konieczność umówienia się na powyższe badanie z lekarzem weterynarii zatrudnionym w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie pod nr tel. (22) 840-43-33.

 

 

Cały powiat wołomiński i m.st. Warszawa są w strefie czerwonej. 

 

 

 

 

Przepisy: „Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U.2010 nr 98 poz. 630)

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

 

Powiadomienie o zamiarze uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa na użytek własny, wraz z wzorem dokumentu handlowego na materiał kategorii I. 

Szkolenie dla osób, które ubijają zwierzęta. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie informuje, że w dniu 30 lipca 2018r. przeprowadzone zostanie szkolenie dotyczące warunków weterynaryjnych przy uboju gospodarczym zwierząt. W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o zgłaszanie się do dnia 27 lupca 2018r. na telefony stacjonarne PIW. 

 

UWAGA: W STREFIE ŻÓŁTEJ I CZERWONEJ ASF, CZYLI NA TERENIE POWIATU WARSZAWA I WOŁOMIN OBOWIĄZKOWE JEST PEŁNE BADANIE PRZED I POUBOJOWE PRZY UBOJU GOSPODARCZYM!

Lista wyznaczonych lekarzy weterynarii na terenie m.st. Warszawy i powiatu wołomińskiego w 2019r. oraz punkty przyjęcia próbek i badania w kierunku włośnicy.

  1. lek. wet. Stanisław Bednarski - Warszawa Wesoła 04-757 Warszawa ul. Wisienki 2A (metoda trichinoskopowa, tylko dziki)
  2. lek. wet. Kazimierz Góralski Gabinet Weterynaryjny Lipowa 21 Kobyłka (badanie przed i poubojowe, metoda trichinoskopowa) 602 113 306
  3. lek.wet. Milena Góralska-Zysk Gabinet Weterynaryjny Lipowa 21 Kobyłka (badanie przed i poubojowe, metoda trichinoskopowa) 604 249 870. 
  4. Badanie metodą wytrawiania (metoda dokładniejsza i wykrywająca wszystkie gatunki włośnia) - Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Uwaga: Informacja dotycząca próbek mięsa dzików przynoszonych do badania w kierunku włośnicy: próbki przynoszone do badania powinny spełniać następujące wymagania:

  • gramatura - nie mniej niż 150 g tkanki mięśniowej
  • próbka powinna zawierać  mięśnie pobrane z: filarów przepony, mięśni międzyżebrowych, mięśni żuchwowych, mięśni przeramienia
  • do próbki należy dołączyć kopię wyniku badania w kierunku ASF