Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2404 z /home/piwwawa/domains/piwwawa.com.pl/public_html/includes/menu.inc).

Rozbiór i/lub przetwórstwo lub konfekcjonowanie żywności pochodzenia zwierzęcego

UWAGA: od 1 stycznia 2019 nie ma obowiązku przedstawiania do zatwierdzania projektu technologicznego przy działalnościach: sprzedaż bezpośrednia, rolniczy handel detaliczny, produkcja marginalna, lokalna i ograniczona. 

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r. nr 17, poz.127 z późn.zm.) podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę są obowiązane:

 1. sporządzić projekt technologiczny zakładu i przesłać go wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tego projektu powiatowemu lekarzowi weterynarii. Projekt musi spełniać wymogi rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2013r. poz. 434).
 2. powiadomić pisemnie plw o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie.
 3. złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów oraz wniosek o zatwierdzenie zakładu w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności.

Powiatowy lekarz weterynarii wydaje: decyzję o zatwierdzeniu projektu technologicznego, następnie decyzję o wpisie do rejestru, zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu, oraz o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (WNI) zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 października 2008r. w sprawie ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. z 2008r. nr 193 poz. 1193.

Wniosek o rejestrację i zatwierdzenie zakładu.

Warunki weterynaryjne jakie spełniać muszą zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego zawarte są w:

 • ustawie z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z 2014, poz. 1577
 • ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U z 2015, poz. 594 z późn. zm.
 • rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. z późn. zm.
 • rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. z późn. zm.
 • rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. z późn. zm.
 • rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001r. z późn. zm
 • rozporządzeniu (WE) nr 1099/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2009r.
 • rozporządzeniu (WE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011r.;
 • rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. z późn. zm.;
 • rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009r. z późn. zm.
 • rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r. z późn. zm
 • rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r.

oraz aktach prawnych wydanych na podstawie tych ustaw i rozporządzeń.

Wniosek o rejestrację działalności RHD.

Wytyczne dotyczące MLO.